Presenteras av

NOBEL PRIZE MUSEUM

Med Stöd av

Nobel Prize Museums huvuddonatorer

Nobel International Partners

nobelveckans officiella bil

Medverkande
kulturinstitutioner

Medverkande
Universitet/Högskolor