NOBEL PRIZE MUSEUM

NOBEL WEEK LIGHTS 2021

Intresseanmälan

2021 års version av Nobel Week Lights Stockholm utvecklas nu i samarbete med Nobel Prize Museum och Stockholms Stad. Insamlingsprocessen för en årlig ljusfestival pågår för närvarande. 

Varmt välkommen att delta med dina idéer kring konstnärliga ljusinstallationer och geografiska områden. 

Nobel Week Lights bygger på samarbete och samverkan. Ett antal unika  partnerskap är en förutsättning för genomförande. Projekt med flera parter välkomnas liksom alla idéer om konstnärligt innehåll.

Open Call/Intresseanmälan är organiserad i tre steg:

Innehållskriterier

Projektet/innehållet ska vara tydligt kopplat till eller vara inspirerat av Nobelprisen. Ljusinstallationen/konstverket ska vara ett offentligt utomhusevenemang tillgängligt för alla, vara dynamiskt och / eller interaktivt och kunna produceras och äga rum i Stockholm vintertid i december månad.

Platser: Värd / Byggnader / Platser

Geografiskt fokus för Nobel Week Lights 2021 är Stockholms innerstad. Gärna platser/byggnader kopplade till Nobelprisen och Nobelveckan. 

Alla förslag på platser/byggnader/offentliga rum i centrala Stockholm välkomnas. Vi hoppas på promenadavstånd mellan installationerna.

Prioriteringar på platser utanför Stockholms innerstad kan komma att  definieras vid senare tillfälle.

Nobel Week Lights bygger på en serie viktiga samarbeten och skulle inte vara möjliga utan stöd från privata och offentliga partnerskap. Vi ser fram emot att samarbeta med dig och höra dina idéer för 2021 och framtida upplagor.

Ansökan

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right