Konstverket “WAVE-FIELD” är inspirerat av balans, serialitet och sättet som en vikt, oavsett storlek, påverkar rörelse.

Detta relaterar till Nobelpriset i fysik 2015 som tilldelades Takaaki Kajita och Arthur B. McDonald för ”upptäckten av neutrinooscillationer, som visar att neutriner har massa”.

Under lång tid trodde man att neutriner inte hade massa. Men när man upptäckte att de oscillerar, vilket betyder att de rör sig på ett repetitivt sätt, kom man fram till att de verkligen har massa. Konstverket exemplifierar hur massa kan skapa en repetitiv rörelse. ”WAVE-FIELD” är ett verk som förstås både på den intuitiva och analytiska nivån. Det är ett verk som är tillgängligt för alla åldrar och engagerar allmänheten på flera fronter samtidigt.

CS DESIGN, LATERAL OFFICE & MITCHELL AKIYAMA (Kanada)

CS DESIGN, LATERAL OFFICE & MITCHELL AKIYAMA (Kanada)

CS Design bildades 2008 för att fylla behovet av lokal, icke-partiell, ljusdesignkonsultation inom området arkitektur, konst och stadsdesign.

Lateral Office, grundat 2003 av Lola Sheppard och Mason White, är en experimentell designpraktik som verkar i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap och urbanism.

Mitchell Akiyama är en Toronto-baserad forskare, kompositör och artist. Hans eklektiska verk inkluderar skrifter om växter, djur, städer och ljudkonst; partitur för film och dans; samt föremål och installationer som stör våra tidigare idéer om historia, perception och sinnesupplevelser.

CS DESIGN, LATERAL OFFICE & MITCHELL AKIYAMA (Kanada)

CS DESIGN, LATERAL OFFICE & MITCHELL AKIYAMA (Kanada)

CS Design bildades 2008 för att fylla behovet av lokal, icke-partiell, ljusdesignkonsultation inom området arkitektur, konst och stadsdesign.

Lateral Office, grundat 2003 av Lola Sheppard och Mason White, är en experimentell designpraktik som verkar i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap och urbanism.

Mitchell Akiyama är en Toronto-baserad forskare, kompositör och artist. Hans eklektiska verk inkluderar skrifter om växter, djur, städer och ljudkonst; partitur för film och dans; samt föremål och installationer som stör våra tidigare idéer om historia, perception och sinnesupplevelser.

Detta konstverk stöttas av