un|fold är en ljud- och ljusskulptur som visuellt avslöjar den djupa försörjningskedjan i mjukvaran bakom den enkla åtgärden ”sök och ersätt” i textredigeringsprogram.

Konstnärerna inspirerades av 2020 års Nobelpris i kemi som tilldelades E. Charpentier och J. Doudna för ”utvecklingen av en metod för genredigering”.

Ett sätt att förklara genredigering är att likna det med ”sök och ersätt” i ett textdokument, eftersom nyckeln till genredigeringsteknologi är förmågan att identifiera och ersätta en del av DNA:t. De kemiska processerna som möjliggör sökning och ersättning av gener är extremt sofistikerade, och att likna det vid textredigering är ett bra exempel för att hjälpa oss att förstå avancerad kemi. Men den enklaste mjukvaran döljer också komplexa processer. un|fold förvandlar mer än 200 000 operationer som utlöses genom att använda ”sök och ersätt” till en storskalig ljud- och ljusskulptur som fångar rikedomen i den enkla mjukvaruåtgärden.

re|thread (Sverige)

re|thread (Sverige)

re|thread är ett kollektiv som fokuserar på att föra samman mjukvaruteknik, design och konst. Teamet består av Benoit Baudry, Maria Kling, Roni Kaufman och Erik Natanael Gustafsson. Tillsammans har de erfarenhet av mjukvaruteknik, artisteri, mjukvaruutveckling och audiovisuell komposition.

För denna installation har de också inkluderat Deepika Tiwari och César Soto Valero, båda doktorander vid KTH, som experter på djupobservation av mjukvarusystem.

re|thread (Sverige)

re|thread (Sverige)

re|thread är ett kollektiv som fokuserar på att föra samman mjukvaruteknik, design och konst. Teamet består av Benoit Baudry, Maria Kling, Roni Kaufman och Erik Natanael Gustafsson. Tillsammans har de erfarenhet av mjukvaruteknik, artisteri, mjukvaruutveckling och audiovisuell komposition.

För denna installation har de också inkluderat Deepika Tiwari och César Soto Valero, båda doktorander vid KTH, som experter på djupobservation av mjukvarusystem.

Detta konstverk stöttas av