Vad är det som gör att vi ser färg? Och vad är egentligen färg? Hur skiftar färg och vad är det som påverkar att vi uppfattar färgblandningar, kombinationer och nyanser?

1967 tilldelades den finlandssvenske forskaren Ragnar Granit, tillsammans med Haldan Keffer Hartline och George Wald, Nobelpriset i fysiologi eller medicin för deras forskning kring näthinneprocesser och färgseende. Granit kallas i mediala sammanhang för ”den bortglömde Nobelpristagaren” och har ofta varit den minst omskrivna av våra svenska Nobelpristagare. Med vår ljusinstallation vill vi lyfta fram det grundläggande kring ljusets fysikaliska egenskaper, och förhoppningsvis göra deras upptäckt lite mer lättförståelig.

Installationen blir en färgsprakande, interaktiv skulptur som väcker nyfikenhet kring färgseendet, där ljuset och dess transmission genom de olika materialen skapar hundratals kulörer och nyanser. Alla kommer att tolka verket olika, precis som att vår hjärna tolkar färg på olika sätt. Skulpturen och platsen kommer att vara i ständig förändring med vädret under dagen. Kvällstid jobbar vi med vitt artificiellt ljus som förvandlas till färger när det färdas genom materialet.

Under de mörka timmarna rör sig det artificiella ljuset i en långsam loop för att besökaren ska kunna uppleva färger och skiftningar precis som under dagen. Då och då kan skulpturen göra inspel i den annars lugna föränderligheten genom att ett snabbare scenario (likt ett trumsolo) skapar ett grafiskt “disco” i och kring skulpturen. Detta är flyktigt och efterföljs av samma lugna föränderlighet som innan. Interaktivitet skapas genom att placera en jättereflektor i vardera ände av installationen. Denna reflektor är roterbar med en smalstrålande spotlight riktad mot sig. Besökare kan sedan styra reflektionen från denna för att påverka och se ljusets effekter förändras i skulpturen.

Paloma Design Studio

Paloma Design Studio

Prisvinnande Paloma Design Studio är en kreativ trio med tydliga visioner och högt uppsatta mål. För dem handlar ljus främst om upplevelser, och sällan bara om armaturer och belysning. Den viktigaste aspekten är ljusets samspel med material och rum där reflektioner, skuggverkan, färg och form kan skapa dynamik, levande miljöer och spännande upplevelser.

“Vi tror på att upplevelser ska vara föränderliga på ett naturligt sätt och därmed bli unik för varje individ. Ljusets olika skepnader under dygnet är utgångspunkten i mycket av det vi gör och ljusets samspel med materialitet är det som skapar vårt konstnärliga uttryck, säger trion.” Genom lång erfarenhet och gedigen kunskap kring interaktionen mellan ljus, material och rum formades för drygt två år sedan Palomas vision, att skapa platser som berör och upplevelser som består.

Paloma Design Studio

Paloma Design Studio

Prisvinnande Paloma Design Studio är en kreativ trio med tydliga visioner och högt uppsatta mål. För dem handlar ljus främst om upplevelser, och sällan bara om armaturer och belysning. Den viktigaste aspekten är ljusets samspel med material och rum där reflektioner, skuggverkan, färg och form kan skapa dynamik, levande miljöer och spännande upplevelser.

“Vi tror på att upplevelser ska vara föränderliga på ett naturligt sätt och därmed bli unik för varje individ. Ljusets olika skepnader under dygnet är utgångspunkten i mycket av det vi gör och ljusets samspel med materialitet är det som skapar vårt konstnärliga uttryck, säger trion.” Genom lång erfarenhet och gedigen kunskap kring interaktionen mellan ljus, material och rum formades för drygt två år sedan Palomas vision, att skapa platser som berör och upplevelser som består.