Rythmus är en interaktiv ljusinstallation som gör något livsavgörande och intimt synligt – besökarnas hjärtslag. Upp till två personer kan aktivera konstverket och se hur ljuspulser visualiserar likheterna och skillnaderna i deras hjärtrytm.

1924 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Willem Einthoven för uppfinningen av elektrokardiografen, mer känd som EKG. Einthovens forskning kring EKG har förbättrat den moderna medicinen och gjort det möjligt att diagnosticera hjärtsjukdomar.

Rythmus gör det individuella hjärtslaget till en kollektiv upplevelse. Den biometriska dialogen mellan två besökares hjärtslag skapar ljus och ljud som förändrar platsen. På så sätt länkas publiken och omgivningen samman.

Chevalvert (Frankrike)

Chevalvert (Frankrike)

Chevalvert är en visuell designstudio baserad i Paris. Sedan 2007 har de arbetat med grafisk design och skapat konstnärliga verk. De specialiserar sig på objektorienterat och systematiskt arbete där processen är lika viktig som slutprodukten.

Genom sin konstnärliga och tekniska kompetens inom grafisk design, interaktiv design, redigering, video samt rumsliga och interaktiva installationer använder de ett heltäckande tvärgående angreppssätt i varje projekt.

Team:
Stéphane Buellet, Patrick Paleta, Arnaud Juracek, Julia Puyo

Technical development and production:
Hémisphère, Chevalvert

Production:
Mirage Festival, Dolus & Dolus

Chevalvert (Frankrike)

Chevalvert (Frankrike)

Chevalvert är en visuell designstudio baserad i Paris. Sedan 2007 har de arbetat med grafisk design och skapat konstnärliga verk. De specialiserar sig på objektorienterat och systematiskt arbete där processen är lika viktig som slutprodukten.

Genom sin konstnärliga och tekniska kompetens inom grafisk design, interaktiv design, redigering, video samt rumsliga och interaktiva installationer använder de ett heltäckande tvärgående angreppssätt i varje projekt.

Team:
Stéphane Buellet, Patrick Paleta, Arnaud Juracek, Julia Puyo

Technical development and production:
Hémisphère, Chevalvert

Production:
Mirage Festival, Dolus & Dolus