Ljusinstallationen fångar den tudelade naturen som kännetecknar Alfred Nobel. Å ena sidan det tekniska tillvägagångssättet genom vilket han skapade flertalet uppfinningar, däribland patent 102 (dynamit), som gynnat mänskligheten och å andra sidan hans konstnärliga sida där han skrev poesi, bland annat den välkända dikten You say I am a riddle. Båda dessa gav inspiration till konstverket Riddle 102 och ljusinstallationen i Brunkebergstunneln.

Installationen blir en fängslande upplevelse, den förändrar upplevelsen av tunnelns fysikalitet. I likhet med hur tidens kontinuum förändrade rummet till en ny verklighet väcker tunneln åter minnet av de sprängnings- och frystekniker som möjliggjort dess konstruktion. Tunnelns kärna kommer gå sönder och slå samman de båda upplevelserna till en rumslig gåta. Olika lysande genomskinliga ytor kommer visuellt och känslomässigt knyta an till Varma och Kalla föreställningar och göra upplevelsen mer mystiskt och bidra till förändringen av tunnelns fysikalitet. Multisensoriska uttryck i form av ljud och värme gör upplevelsen av ljusinstallationen än mer fängslande.

Installationen stöds av: KTH, Signify & Stockholm Lighting.

KTH Architectural Lighting Design Master Program

KTH Architectural Lighting Design Master Program

Studenter:

Internationella studenter från masterprogrammet i Architectural Lighting Design 2021 – 2022. Programmet ges vid KTH för studenter med olika utbildnings- och professionsbakgrund inom arkitektur, stadsplanering, inredningsdesign samt belysning inom teater och biografverksamhet. De har redan slutfört kurser inom Ljus, Människor och ljus samt Utomhusbelysning. Under festivalveckan kommer studenterna även undersöka och utvärdera ljusinstallationerna från Nobel Week Lights.

Lärare:

Rodrigo Muro
Arkitekt och ljusdesigner.
Oberoende yrkesverksam och utbildare inom på masterprogrammen inom Arkitektur samt Architectural Lighting Design vid KTH, även gästföreläsare vid olika internationella universitet och konferenser. Aktiv medlem hos ljusenheten på KTH som programdirektör för masterprogrammet Architectural Lighting Design, han är även involverad inom forskning.

Foteini Kyriakidou
Arkitekt och ljusdesigner.
Föreläsare, lärare och kursansvarig för masterprogrammet Architectural Lighting Design vid Arkitekturskolan, KTH. Hon deltar även i forskningsprogram inom ljus och hälsa. Tidigare arbetade hon som arkitekt och ljusdesigner i Grekland och Qatar.

Design och installationsteam:

Ljusdesign – Studenter Miray Altindis, Ines Bartl, Johana Cuero Byström, Gabriel Dos Santos Pinheiro, Elsa Frisén, Ana Karen Isaac Membrila, Mathilde Jesiek, Tanzina Khan, Jenny Christina Leijonhufvud, Yanwei Liu, Alejandro Lizarralde, Seth Margolies, Monica Marin, Laura Müller, Anna Paraboschi, Helena Peres Caixeta Silva, Sergio Pérez, Jelena Popov Abouhanian, Grzegorz Robert Ruta, Avani Shah, Adrian Stapleton, Anusha Sullia Vijayananda. Lärare Rodrigo Muro och Foteini Kyriakidou.

Lighting Control – Jim Farula, ljusdesigner/ programmering (The Lion Awakens AB)

Ljuddesign – KONSTFACK, studenter från kursen Sound in Interaction: Sound Art, Sound Architecture and Sound Design Course. Lärare: Ricardo Atienza och Robin McGinley.
Elever: Cecilia Enberg, Edith Fung, Jakob Hördegård, Jordana Samie Loeb, Nina Qi, Lars Johan Schalin, Jenny Waz.

KTH Architectural Lighting Design Master Program

KTH Architectural Lighting Design Master Program

Studenter:

Internationella studenter från masterprogrammet i Architectural Lighting Design 2021 – 2022. Programmet ges vid KTH för studenter med olika utbildnings- och professionsbakgrund inom arkitektur, stadsplanering, inredningsdesign samt belysning inom teater och biografverksamhet. De har redan slutfört kurser inom Ljus, Människor och ljus samt Utomhusbelysning. Under festivalveckan kommer studenterna även undersöka och utvärdera ljusinstallationerna från Nobel Week Lights.

Lärare:

Rodrigo Muro
Arkitekt och ljusdesigner.
Oberoende yrkesverksam och utbildare inom på masterprogrammen inom Arkitektur samt Architectural Lighting Design vid KTH, även gästföreläsare vid olika internationella universitet och konferenser. Aktiv medlem hos ljusenheten på KTH som programdirektör för masterprogrammet Architectural Lighting Design, han är även involverad inom forskning.

Foteini Kyriakidou
Arkitekt och ljusdesigner.
Föreläsare, lärare och kursansvarig för masterprogrammet Architectural Lighting Design vid Arkitekturskolan, KTH. Hon deltar även i forskningsprogram inom ljus och hälsa. Tidigare arbetade hon som arkitekt och ljusdesigner i Grekland och Qatar.

Design och installationsteam:

Ljusdesign – Studenter Miray Altindis, Ines Bartl, Johana Cuero Byström, Gabriel Dos Santos Pinheiro, Elsa Frisén, Ana Karen Isaac Membrila, Mathilde Jesiek, Tanzina Khan, Jenny Christina Leijonhufvud, Yanwei Liu, Alejandro Lizarralde, Seth Margolies, Monica Marin, Laura Müller, Anna Paraboschi, Helena Peres Caixeta Silva, Sergio Pérez, Jelena Popov Abouhanian, Grzegorz Robert Ruta, Avani Shah, Adrian Stapleton, Anusha Sullia Vijayananda. Lärare Rodrigo Muro och Foteini Kyriakidou.

Lighting Control – Jim Farula, ljusdesigner/ programmering (The Lion Awakens AB)

Ljuddesign – KONSTFACK, studenter från kursen Sound in Interaction: Sound Art, Sound Architecture and Sound Design Course. Lärare: Ricardo Atienza och Robin McGinley.
Elever: Cecilia Enberg, Edith Fung, Jakob Hördegård, Jordana Samie Loeb, Nina Qi, Lars Johan Schalin, Jenny Waz.