Installationen RFC:675:08 tar 8 minuter att uppleva. Då datan i verket är live blir upplevelsen annorlunda varje gång man tittar.

RFC:675:08 är en vetenskaps- och konstinstallation i hjärtat av Stockholm, en audiovisuell representation av den internettrafik som flödar in i och ut ur staden.

Besökare får uppleva de världsvida högfrekventa dimensionerna av denna internettrafik som driver nyheter, finansvärlden, underhållning, kunskap, vetenskap och innovation i Stockholm.

Installationen kombinerar information, data och abstrakta audiovisuella representationer av trafiken i realtid och skapar en känslomässig kontakt mellan stockholmare och den osynliga oavbrutna sammankopplingen mellan staden och cybervärlden. Detta konstvärk avslöjar den data som skickas från Stockholm ut i världen genom internetalstret TCP (eng. Transmission Control Program) och dess gränssnitt mot program och medborgare som behöver dess tjänster.

Konstverket är namngivet efter RFC 675, det officiella dokument som lade grunden till internet 1974, och efter Stockholms riktnummer 08. Verket förankras därmed till internetkulturen och till staden där Nobelpriset varje år delas ut och firas.

re|thread.art.

re|thread.art.

RFC:675:08 är skapad och uppförd av mjukvarukonstkollektivet rethread.art.

Benoit Baudry, Erik Natanael Gustafsson, Thomas Durieux, Jonathan Ramirez Mendoza och Henrik Frisk stöds av Kungliga tekniska högskolan KTH, Kungliga musikhögskolan KMH, CASTOR center för mjukvaruforskning, NAVET hubben för vetenskap och konst och Wallenberg Autonomous Systems, Software and AI Program (WASP).

re|thread.art.

re|thread.art.

RFC:675:08 är skapad och uppförd av mjukvarukonstkollektivet rethread.art.

Benoit Baudry, Erik Natanael Gustafsson, Thomas Durieux, Jonathan Ramirez Mendoza och Henrik Frisk stöds av Kungliga tekniska högskolan KTH, Kungliga musikhögskolan KMH, CASTOR center för mjukvaruforskning, NAVET hubben för vetenskap och konst och Wallenberg Autonomous Systems, Software and AI Program (WASP).