Konstverket “REMI” ämnar få betraktaren att fundera över frågor relaterade till krig och fred.

Konstnären har inspirerats av Nobels Fredspris och ställer en rad olika frågor relaterade till begreppet fred.

Finns det en ond och en god i en konflikt? Var går gränserna mellan gott och ont? Var går egentligen gränserna mellan rätt och fel? Går det att se konflikter ur ett svartvitt perspektiv? Finns det ett rätt perspektiv? Kan man kriga för fred?

Konstverket innehåller en mängd olika symboler kopplade till ämnet.Schackbrädet, en gestaltning för ”vi och dem” samt de strategier och framsteg de olika sidorna använder sig av. Den vita flaggan, som visar att man i konflikt kapitulerar eller är redo att förhandla. Fredsduvans fjädrar, som en symbol för alla dem som fått sätta livet till.

Verkets titel ”Remi” kommer från en schackterm som innebär att spelet slutar oavgjort, där den ene spelaren bjuder remi och den andre accepterar det. I en schackomgång som slutar i remi finns inga vinnare, bara förlorare.

Flaggan tonas ut, fjädrarna faller och kriget är äntligen över. Men är det verkligen fred?

EMMA HJORTENKLEV WASSBERG (Sverige)

EMMA HJORTENKLEV WASSBERG (Sverige)

Emma Hjortenklev Wassberg är verksam ljuskonstnär, men arbetar även inom en rad andra områden såsom inredningsarkitektur och design. Oavsett ämne eller projekt är hennes mål att skapa en perfekt harmoni och atmosfär som får publiken att träda in i hennes värld, där du bjuds på allt från poetiskt vemod till befriande styrka.

EMMA HJORTENKLEV WASSBERG (Sverige)

EMMA HJORTENKLEV WASSBERG (Sverige)

Emma Hjortenklev Wassberg är verksam ljuskonstnär, men arbetar även inom en rad andra områden såsom inredningsarkitektur och design. Oavsett ämne eller projekt är hennes mål att skapa en perfekt harmoni och atmosfär som får publiken att träda in i hennes värld, där du bjuds på allt från poetiskt vemod till befriande styrka.