Ljus- och ljudinstallationen [re|in]verse belyser aktiviteten som sker i en forskares dator när denne arbetar med matematisk matrismanipulation – en av grundstenarna inom AI, datorgrafik och trådlös kommunikation.

År 1932 tilldelades Werner Heisenberg Nobelpriset i fysik för att ha modellerat kvantmekanik, som då var ett framväxande forskningsområde. Han arbetade med matriser, som är kraftfulla men komplexa matematiska verktyg.

Heisenberg gjorde sina beräkningar av matriser med papper och penna. Dagens kvantmekanikforskare fortsätter hans arbete, men med hjälp av datorer. Trots att detta kan verka enklare, hanterar dagens datorer en stor mängd information, i hög hastighet.

Denna installation visar vad som händer inne i dessa forskares datorer när de arbetar med matriser – visualiserat genom ljus. Ljusstrålar gestaltar matrismanipulationsprocessen och låter den speglas över vattnet och runt pelarna under Centralbron. Ett specialgjort ljudverk förstärker ljusspelet och följer operationernas ebb och flod i mjukvarans inre.

re|thread & Jaime Reyes (SVERIGE)

re|thread & Jaime Reyes (SVERIGE)

re|thread är en grupp bestående av programvaruforskare, konstnärer och designers i Stockholm. De arbetar i skärningspunkten mellan mjukvaruteknik, konst, interaktionsdesign, ljuddesign och visualisering. re|thread fokuserar på programvara som material och medium för konstnärligt skapande.

Konstnären Jaime Reyes är baserad i Stockholm. Hans verk har ett surrealistiskt, mångkulturellt och icke-linjärt uttryck genom hans användning av flera teknologier.

re|thread & Jaime Reyes (SVERIGE)

re|thread & Jaime Reyes (SVERIGE)

re|thread är en grupp bestående av programvaruforskare, konstnärer och designers i Stockholm. De arbetar i skärningspunkten mellan mjukvaruteknik, konst, interaktionsdesign, ljuddesign och visualisering. re|thread fokuserar på programvara som material och medium för konstnärligt skapande.

Konstnären Jaime Reyes är baserad i Stockholm. Hans verk har ett surrealistiskt, mångkulturellt och icke-linjärt uttryck genom hans användning av flera teknologier.