Swedish Girls och Jenny Forsgren kopplar sitt verk till årets fredspristagare Maria Resa och Dmitrij Muratov. De får priset för sina insatser med att skydda yttrandefrihet, som en förutsättning för demokrati och varaktig fred. Genom journalistik och med livet som insats reagerar de på samtiden, söker och finner nya berättelser.

”(REACTION VIDEO)” är en videoinstallation där konstnärerna filmat och abstraherat sina egna reagerande ansikten. I den fysiska gestaltningen har de tagit fasta på kedjan av reaktioner och översatt det i formen som videoverket projiceras på. Verket byggs upp genom tekniken ”Mise En Abyme” som i film- och litteraturteori hänvisat till att infoga en berättelse i en berättelse.

I verket visualiserar de reaktioner av reaktioner. Med samtiden som utgångspunkt har de inspirerats av YouTube-fenomenet ”Reaction Videos”, där människor filmar sig själva när de reagerar på olika saker – allt ifrån fruktansvärda nyheter till nysläppt musik.

Detta projekt är utvecklat inom ramen för Beckmans College of Design Alumni-projekt i samarbete med Nobel Week Lights.

Swedish Girls & Jenny Forsgren, Beckmans Designhögskola Alumni project

Swedish Girls & Jenny Forsgren, Beckmans Designhögskola Alumni project

Swedish Girls är ett konstnärskollektiv med säte i Stockholm som arbetar i gränslandet mellan konst och design. Det består av Matilda Ellow, Julia Jondell, Mira Bergh och Josefin Zachrisson. Tillsammans utmanar de normativa arbetssätt och har ett konceptuellt fokus. Deras projekt hanterar samtida diskussioner för att väcka känslor och skapa samtal. Vid sidan av kollektivet har varje medlem sin individuella praktik.

Jenny Forsgren är konstnär inom det audiovisuella fältet med fokus på immersiva rum och multisensoriska upplevelser. Genom installationer och projektionsmappning undersöker hon samspelet mellan materialitet och digitalitet, med ett särskilt intresse för kroppar i rörelse. Hennes skapande tar utgångspunkt i filosofiska begrepp och teoretiska förhållningssätt där metoden uppstår i mötet med varje ny kontext.

Swedish Girls & Jenny Forsgren, Beckmans Designhögskola Alumni project

Swedish Girls & Jenny Forsgren, Beckmans Designhögskola Alumni project

Swedish Girls är ett konstnärskollektiv med säte i Stockholm som arbetar i gränslandet mellan konst och design. Det består av Matilda Ellow, Julia Jondell, Mira Bergh och Josefin Zachrisson. Tillsammans utmanar de normativa arbetssätt och har ett konceptuellt fokus. Deras projekt hanterar samtida diskussioner för att väcka känslor och skapa samtal. Vid sidan av kollektivet har varje medlem sin individuella praktik.

Jenny Forsgren är konstnär inom det audiovisuella fältet med fokus på immersiva rum och multisensoriska upplevelser. Genom installationer och projektionsmappning undersöker hon samspelet mellan materialitet och digitalitet, med ett särskilt intresse för kroppar i rörelse. Hennes skapande tar utgångspunkt i filosofiska begrepp och teoretiska förhållningssätt där metoden uppstår i mötet med varje ny kontext.