Konstverket ”PAST INTERACTIONS” är en installation av studenter från Beckmans Designhögskola, inspirerat av hur våra förfäder är kopplade till oss i dag.

Konstnärerna inspirerades av 2022 års Nobelpris i medicin som tilldelades Svante Pääbo för ”hans upptäckter om genomerna av utdöda homininer och mänsklig evolution”.

Pääbos verk väckte konstnärernas fantasi, vilket resulterade i en konstinstallation inspirerad av DNA-spiraler, reliker och fornminnen, och hur de alla på ett sätt är meddelanden från sedan länge bortgångna förfäder. De tycker att det är både poetiskt och spännande hur Pääbos upptäckter avslöjar hur historiska interaktioner påverkar vår nuvarande fysiologi och lägger grunden för framtida innovationer.

Lina Blass, Tora Kirchmeier, Maria Nyholm (Beckmans Designhögskola) (Sverige)

Lina Blass, Tora Kirchmeier, Maria Nyholm (Beckmans Designhögskola) (Sverige)

Lina Blass, Tora Kirchmeier och Maria Nyholm är formgivare och alumner från Beckmans Designhögskola. Gruppen finner ett gemensamt intresse för kollektiva processer, rumslig design och berättande.

För Nobel Week Lights presenterar kollektivet en platsspecifik konstinstallation, där studenter från Beckmans Visual Communication-program bidrar genom att tolka berättelserna vidare i illustrerade ljusskyltar.

Illustrationer av: Amanda Artberger, Frank Torsson Szyber, Gabriella Roos Redemo, Lina Sundkvist Strindberg, Måns Horning och Rebecca Lagerstedt.

Lina Blass, Tora Kirchmeier, Maria Nyholm (Beckmans Designhögskola) (Sverige)

Lina Blass, Tora Kirchmeier, Maria Nyholm (Beckmans Designhögskola) (Sverige)

Lina Blass, Tora Kirchmeier och Maria Nyholm är formgivare och alumner från Beckmans Designhögskola. Gruppen finner ett gemensamt intresse för kollektiva processer, rumslig design och berättande.

För Nobel Week Lights presenterar kollektivet en platsspecifik konstinstallation, där studenter från Beckmans Visual Communication-program bidrar genom att tolka berättelserna vidare i illustrerade ljusskyltar.

Illustrationer av: Amanda Artberger, Frank Torsson Szyber, Gabriella Roos Redemo, Lina Sundkvist Strindberg, Måns Horning och Rebecca Lagerstedt.