På Stadsmuseets innergård vill Paloma Design Studio synliggöra det som i fysiken och praktiken gör att vi kan se och uppfatta ljus, och berätta om dess tydliga förhållande till reflektion och materia.

Konstverket är analogt och exakt vad det “är” grundar sig i åskådarens egen perception och tolkning. Verket förändras när man rör sig i förhållande till det och skapar ljuseffekter som kan vara svåra att förstå exakt hur de uppkommer.

Installationen “Reflektion” ska väcka nyfikenhet och dess utformning och föränderlighet göra att upplevelsen blir unik för varje åskådare. Den förändras i intensitet med omgivande ljus och mörker, från ett nästan transparent och diffust moln dagtid som rör sig lite med vinden, till en infärgad nebulosa kvällstid.

En skapelse som skiftar i färg, helt utan att använda “klassiskt” färgat ljus. Platsen ska få människor att stanna till och tänka. Begrunda och intressera sig för vad som egentligen skapar dess ständigt unika karaktär och utseende. Installationen heter Reflektion.

Paloma Design Studio

Paloma Design Studio

Prisvinnande Paloma Design Studio är en kreativ trio med tydliga visioner och högt uppsatta mål. För dem handlar ljus främst om upplevelser, och sällan bara om armaturer och belysning.

Den viktigaste aspekten är ljusets samspel med material och rum där reflektioner, skuggverkan, färg och form kan skapa dynamik, levande miljöer och spännande upplevelser. “Vi tror på att upplevelser ska vara föränderliga på ett naturligt sätt och därmed bli unik för varje individ.

Ljusets olika skepnader under dygnet är utgångspunkten i mycket av det vi gör och ljusets samspel med materialitet är det som skapar vårt konstnärliga uttryck.”

Genom lång erfarenhet och gedigen kunskap kring interaktionen mellan ljus, material och rum formades för drygt ett år sedan Palomas vision, att skapa platser som berör och upplevelser som består.

Foto på Paloma Design Studio: Björn Eklund

Paloma Design Studio

Paloma Design Studio

Prisvinnande Paloma Design Studio är en kreativ trio med tydliga visioner och högt uppsatta mål. För dem handlar ljus främst om upplevelser, och sällan bara om armaturer och belysning.

Den viktigaste aspekten är ljusets samspel med material och rum där reflektioner, skuggverkan, färg och form kan skapa dynamik, levande miljöer och spännande upplevelser. “Vi tror på att upplevelser ska vara föränderliga på ett naturligt sätt och därmed bli unik för varje individ.

Ljusets olika skepnader under dygnet är utgångspunkten i mycket av det vi gör och ljusets samspel med materialitet är det som skapar vårt konstnärliga uttryck.”

Genom lång erfarenhet och gedigen kunskap kring interaktionen mellan ljus, material och rum formades för drygt ett år sedan Palomas vision, att skapa platser som berör och upplevelser som består.

Foto på Paloma Design Studio: Björn Eklund