Det interaktiva konstverket ”Orchestrated entities_ Chorus” bjuder in körer och individer att smälta samman med konstverket, där deras röster avger ljusgnistor över Storkyrkans ikoniska arkitektur.

Konstverket är kopplat till 1930 års Nobels fredspristagare Nathan Söderblom som fick utmärkelsen för sitt arbete med ”enhetlighet och att hjälpa till att skapa en ny attityd i sinnet som är nödvändig om fred mellan nationer ska bli verklighet”

Med detta konstverk vill konstnären fira vikten av universell släktskap, det gränslösa, det sköra, det oändliga och mötet mellan det välbekanta och det okända i vår tillvaro. I musik finns liknande matematiska mönster som i naturen och kosmos. Universums minsta beståndsdelar beskrivs i modern fysik som små strängar vars vibrationsmönster orkestrerar universum. Konstverkets musikstycke, ”Dona nobis pacem” (latin för ”Ge oss fred”), möter här Earth-låten av NASA, en fantastisk inspelning som fångar ett elektromagnetiskt fenomen som kallas ”Chorus”.

Tove Alderin (Sverige)

Tove Alderin (Sverige)

Tove Alderin är en multidisciplinär konstnär utbildad i Danmark vid KADK Royal Danish
Academy med intresse av tvärvetenskapliga samarbeten. För närvarande tar hon sin postmaster i materialiteter och energier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Konstnären riktar sitt tack till: Jonas Johansson, David Giese, Helene Warpe. NASA, Mattias Heldner och Fonetiklaboratoriet på Stockholms Universitet.

Tove Alderin (Sverige)

Tove Alderin (Sverige)

Tove Alderin är en multidisciplinär konstnär utbildad i Danmark vid KADK Royal Danish
Academy med intresse av tvärvetenskapliga samarbeten. För närvarande tar hon sin postmaster i materialiteter och energier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Konstnären riktar sitt tack till: Jonas Johansson, David Giese, Helene Warpe. NASA, Mattias Heldner och Fonetiklaboratoriet på Stockholms Universitet.

Detta konstverk stöttas av