2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och 120-årsjubileet för Nobelpriset.

Kvinnor har varit viktiga för framsteg inom politik, ekonomi, litteratur, fysik och medicin, men deras bidrag förblir ofta förbisedda. Bristen på kvinnlig representation återspeglas direkt i att kvinnor utgör mindre än 6% av Nobelpristagarna.

Making Women Visible uppmuntrar betraktaren att ändra denna trend. Den interaktiva konstinstallationen representerar de fem första kvinnliga svenska parlamentarikerna Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund, och de tre svenska kvinnliga nobelpristagarna Selma Lagerlöf, Nelly Sachs och Alva Myrdal.

Dessa kvinnor bröt ny mark inom sina respektive områden och skapade rättvisare förutsättningar för andra. Betraktaren utmanas att inte låta dessa modiga kvinnor förbli bara en siluett till.

Genom interaktiv AR uppmanas betraktaren att väcka dessa kvinnors berättelser till liv och göra dem synliga på sociala medier.

Hjälp oss att fylla i luckorna i historien och vara med och forma en bättre framtid för alla.

Installationen stöds av: Sveriges Riksdags demokratijubileum

Victoria Albrecht, Yuvia Maini

Victoria Albrecht, Yuvia Maini

Victoria Albrecht och Yuvia Maini är en flerdimensionell konstnärsduo, baserad i Stockholm, Hamburg och Berlin, som verkar i gränserna mellan grafisk design, animation, konst och uppslukande teknik. Deras uppdrag är att belysa dämpade konversationer och bjuda in deltagare att bli en del av historien.

Med sitt bidrag till Nobel Week Lights syftar de till att öppna nya sätt att lära sig och interagera samtidigt som de utmanar befintliga sätt på vilket man konsumerar konst. Inspirerade av Alfreds Nobels tro på innovation har de införlivat användningen av Augmented Reality i sin konst för att på bästa sätt använda det ljus som de flesta av oss bär med oss i fickorna.

Den tyska, kubanska, norska, indiska och svenska duon kom samman under studierna på Hyper Island i Stockholm. När de inte belyser sin hemstad är Victoria Albrecht frilansande Art Director, Designer och medlem i konstnärskollektivet Svartljus medan Yuvia Maini driver den upplevelsesbaserade animeringsstudion Blobb.tv och slår samman kodens och konstens riken.

Victoria Albrecht, Yuvia Maini

Victoria Albrecht, Yuvia Maini

Victoria Albrecht och Yuvia Maini är en flerdimensionell konstnärsduo, baserad i Stockholm, Hamburg och Berlin, som verkar i gränserna mellan grafisk design, animation, konst och uppslukande teknik. Deras uppdrag är att belysa dämpade konversationer och bjuda in deltagare att bli en del av historien.

Med sitt bidrag till Nobel Week Lights syftar de till att öppna nya sätt att lära sig och interagera samtidigt som de utmanar befintliga sätt på vilket man konsumerar konst. Inspirerade av Alfreds Nobels tro på innovation har de införlivat användningen av Augmented Reality i sin konst för att på bästa sätt använda det ljus som de flesta av oss bär med oss i fickorna.

Den tyska, kubanska, norska, indiska och svenska duon kom samman under studierna på Hyper Island i Stockholm. När de inte belyser sin hemstad är Victoria Albrecht frilansande Art Director, Designer och medlem i konstnärskollektivet Svartljus medan Yuvia Maini driver den upplevelsesbaserade animeringsstudion Blobb.tv och slår samman kodens och konstens riken.