På Strömparterren gör Konstfacks studenter en ljusinstallation inspirerad av Ernest Hemingways Den gamle och havet, med namnet The Marlin & La Mar. Berättelsen har inspirerat till en tolkning av människans förhållande till naturen, som ständigt behöver omprövas. Med ljusinstallationen i den rofyllda parken mitt i Stockholms centrum vill studenterna också undersöka och uppmärksamma platsens identitet och betydelse i stadsrummet.

Johanna Enger

Johanna Enger

Ljusinstallationen görs av masterstudenter på programmet Spatial Design på #Konstfack under ledning av Johanna Enger, ljusdesigner och verkstadsansvaring på #Perceptionsstudion.

En ljudinstallation realiserats av studenterna på kursen Sound in Interaction Professional, under ledning av Ricardo Atienza och Robin McGinley på Konstfack. Resultatet är en flerskiktskomposition av texturer, inspirerad av egenskaperna hos vatten – flytande, organiskt komplex och rikt.

Johanna Enger

Johanna Enger

Ljusinstallationen görs av masterstudenter på programmet Spatial Design på #Konstfack under ledning av Johanna Enger, ljusdesigner och verkstadsansvaring på #Perceptionsstudion.

En ljudinstallation realiserats av studenterna på kursen Sound in Interaction Professional, under ledning av Ricardo Atienza och Robin McGinley på Konstfack. Resultatet är en flerskiktskomposition av texturer, inspirerad av egenskaperna hos vatten – flytande, organiskt komplex och rikt.