Det interaktiva konstverket ”KINESTHESIA” är inspirerat av forskning om sensorisk molekylärbiologi.

Wolfe är inspirerad av 2021 års Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelades Ardem Patapoutian och David Julius för ”deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring”.

Kinestesi, även kallad proprioception, är kroppens förmåga att känna av rörelse, handling och plats. Det finns i varje muskelrörelse kroppen har. När publiken rör vid konstverket kommunicerar sensorer den beröringen och omvandlar den till en form av ljus. Konstverket kan på så sätt känna av publiken och reagera på de fysiska signaler de sänder, och därmed skapa sin egen kinestesi.

ALEXANDER WOLFE / WOLFE DESIGNSTUDIO (Sverige)

ALEXANDER WOLFE / WOLFE DESIGNSTUDIO (Sverige)

Alexander Wolfe är en konstnär, designer och maker.

Wolfe utforskar gränslandet mellan konst, vetenskap, teknik och kultur genom att designa interaktiva upplevelser. Wolfe Designstudio grundades 2002.

ALEXANDER WOLFE / WOLFE DESIGNSTUDIO (Sverige)

ALEXANDER WOLFE / WOLFE DESIGNSTUDIO (Sverige)

Alexander Wolfe är en konstnär, designer och maker.

Wolfe utforskar gränslandet mellan konst, vetenskap, teknik och kultur genom att designa interaktiva upplevelser. Wolfe Designstudio grundades 2002.

Detta konstverk stöttas av