Niels Bohrs banbrytande atommodell, som förklarade atomens struktur, skakade om den vetenskapliga världen i början av 1900-talet. Med Kick it kan du starta en reaktion där ljuset hoppar från boll till boll. Ljusets förflyttning påminner om elektronerna runt atomkärnan som flyttar sig från en plats till en annan.

Niels Bohr var en hängiven fotbollsspelare och tilldelades Nobelpriset i fysik 1922 ”för hans förtjänster om utforskandet av atomernas struktur och den från den utgående strålningen”.

Strålning är skillnaden i energi som skapas när elektroner byter energibana. I detta konstverk rör sig ljuset som elektronerna, hoppandes från en plats till nästa. Konstverket bjuder in upp till tio åskådare åt gången att leka och utforska hur ljuset rör sig.

Konstverket är skapat i samarbete med Zsolnay Light Festival.
Foton: Kevin Harald Campean

LIMELIGHT (UNGERN)

LIMELIGHT (UNGERN)

Limelight grundades i början av 2000-talet av Viktor Vicsek och István Dávid. Sedan dess har Limelight vuxit till ett konstnärskollektiv som vunnit internationella priser och banat väg för en ny slags konst med ljusprojektioner och 3D-mapping, runt om i världen.

Limelight har sina rötter i stora konstverk för offentliga miljöer som är gratis och tillgängliga för alla. De arbetar även med att sprida sina kunskaper till nya generationer av ljuskonstnärer, med fokus på mångfald och att fler röster ska få uttrycka sig genom konst.

LIMELIGHT (UNGERN)

LIMELIGHT (UNGERN)

Limelight grundades i början av 2000-talet av Viktor Vicsek och István Dávid. Sedan dess har Limelight vuxit till ett konstnärskollektiv som vunnit internationella priser och banat väg för en ny slags konst med ljusprojektioner och 3D-mapping, runt om i världen.

Limelight har sina rötter i stora konstverk för offentliga miljöer som är gratis och tillgängliga för alla. De arbetar även med att sprida sina kunskaper till nya generationer av ljuskonstnärer, med fokus på mångfald och att fler röster ska få uttrycka sig genom konst.