Konstverket ”GAIA” syftar till att inspirera till vördnad för planeten vi lever på och uppmuntra miljömedvetenhet.

Konstnären inspirerades av Nobels fredspris 2007 som tilldelades Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och Albert Arnold (Al) Gore Jr. för ”sina ansträngningar att bygga upp och sprida större kunskap om mänskligt skapade klimatförändringar, och att lägga grunden för de åtgärder som behövs för att motverka en sådan förändring”.

Installationen skapar en känsla av översiktseffekten, en effekt som leder till att till exempel astronauter får en känsla av vördnad för planeten, en djup förståelse för allt livs sammankoppling och en förnyad ansvarskänsla för att ta hand om miljön. Konstverket kan också ge betraktaren ett nytt perspektiv på vår plats på planeten; en känsla av att jordens samhällen alla är sammanlänkade och att vi har ett ansvar gentemot varandra.

Detta konstverk är skapat i samarbete med Natural Environment Research Council (NERC), Bluedot Festival och The UK Association for Science and Discovery Centres. Med stödjande partners Culture Liverpool och Liverpool Cathedral.

Luke Jerram (Storbritannien)

Luke Jerram (Storbritannien)

Luke Jerrams multidisciplinära konst involverar skapandet av skulpturer, installationer och levande konstprojekt.

Jerram, som bor i Storbritannien men har arbetat internationellt sedan 1997, har skapat ett antal extraordinära konstprojekt som har exalterat och inspirerat människor runt om i världen. Med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika konstverk hade han under 2021 hela 104 utställningar i 17 olika länder.

Porträttbild tagen av National Environment Research Council (NERC).

Luke Jerram (Storbritannien)

Luke Jerram (Storbritannien)

Luke Jerrams multidisciplinära konst involverar skapandet av skulpturer, installationer och levande konstprojekt.

Jerram, som bor i Storbritannien men har arbetat internationellt sedan 1997, har skapat ett antal extraordinära konstprojekt som har exalterat och inspirerat människor runt om i världen. Med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika konstverk hade han under 2021 hela 104 utställningar i 17 olika länder.

Porträttbild tagen av National Environment Research Council (NERC).