Fragments of Reality är en hållbar, platsspecifik installation vid Stortorget som fungerar dygnets alla timmar utan elektrisk energi. Den använder små speglar och vinden för att reflektera omgivningen – det naturliga ljuset under dagen och det konstgjorda ljuset från stadens lampor på natten. Den ändras varje gång man ser verket, beroende på från vilken vinkel man ser det, vind och tiden på dagen. Ibland är det närmast osynligt, ibland är det fullt av viftande blixtar. Det är ett känsligt och kontemplativt verk, magiskt i sin enkelhet.

Fragment of Reality är ett verk med flera möjliga tolkningar. Olika tolkningar kan göras genom att utforska begreppet perception: det synliga och det osynliga och reflektionen av ljus och sinne. Konstverket tillåter oss att uppfatta osynlig naturlig dynamik, så som vinden, och hur naturliga komponenter kombineras och fragmenteras i vår dagliga verkligheter.
Detta konstverk syftar till att stimulera och öva på vår fantasi, med himlen som bakgrund, som genom historien har varit ursprunget till många frågor som i sin tur lett till stora upptäckter.

Nobelpristagare brukar i sina tacktal ofta börja med att tacka sina team, sina partners och alla de i deras närhet som möjliggjort deras arbete och upptäckter. Detta konstverk, liksom pristagarna, förlitar sig på ljuset och dynamiken i dess sammanhang för att föra fram något verkligt briljant.

Installationen stöds av: Italienska Kulturinstitutet och Italiens ambassad i Stockholm

Alessandro Lupi

Alessandro Lupi

Alessandro Lupis konst har utvecklats genom åren genom att han arbetat med experiment på materia, ljus och skuggor. Varje konstverk är en uppfinning och undersöker hur vi uppfattar verkligheten – en dialog som har utgångspunkt i rymden.

Hans samarbeten med forskare, fysiker, filosofer och sociologer genomsyrar hans konst i ett försök att skapa verkliga perceptuella, poetiska och uppslukande experiment som allmänheten kan delta i, relatera till och reflektera över.

Hans föremål, skulpturer och stora installationer stimulerar fantasin, främjar interaktion och använder poetik för att utforska okänt land. Hans konstverk har ställts ut i gallerier, museer och olika offentliga utrymmen.

Alessandro Lupi

Alessandro Lupi

Alessandro Lupis konst har utvecklats genom åren genom att han arbetat med experiment på materia, ljus och skuggor. Varje konstverk är en uppfinning och undersöker hur vi uppfattar verkligheten – en dialog som har utgångspunkt i rymden.

Hans samarbeten med forskare, fysiker, filosofer och sociologer genomsyrar hans konst i ett försök att skapa verkliga perceptuella, poetiska och uppslukande experiment som allmänheten kan delta i, relatera till och reflektera över.

Hans föremål, skulpturer och stora installationer stimulerar fantasin, främjar interaktion och använder poetik för att utforska okänt land. Hans konstverk har ställts ut i gallerier, museer och olika offentliga utrymmen.