Konstverket ”CYKLOTRON” är en hyllning till partikelacceleratorn genom en storskalig ljusinstallation längs byggnadens krökta fasad.

Konstnären inspirerades av 1939 års Nobelpris i fysik som tilldelades Ernest Orlando Lawrence för ”uppfinnandet och utvecklingen av cyklotronen och för resultat som erhållits med den, särskilt med avseende på artificiella radioaktiva grundämnen.”

Även om nyare teknologi har skapats är cyklotronen fortfarande ett vanligt forskningsverktyg och används även inom mycket modern medicin, inklusive cancerbehandling. Den ikoniska böjda fasaden av Bofills båge inspirerade konstnären att tänka på partikelacceleratorer. Genom att belysa byggnaden hoppas han kunna ge ljus till det inflytande som Lawrences arbete har haft inom modern medicin och forskning.

Jim Farula (USA)

Jim Farula (USA)

Jim Farula är en amerikansk arkitekt som drev företag i USA där han designade och byggde självförsörjande hem. Efter att ha flyttat till Sverige har han expanderat sitt arbete till ljusprogrammering och nu även ljusdesign.

Jim Farula (USA)

Jim Farula (USA)

Jim Farula är en amerikansk arkitekt som drev företag i USA där han designade och byggde självförsörjande hem. Efter att ha flyttat till Sverige har han expanderat sitt arbete till ljusprogrammering och nu även ljusdesign.

Detta konstverk stöttas av