”Conscience” följer ‘fredens ande’ på en resa genom det mänskliga medvetandet, vår natur, en överhängande klimatkris, fantastiska upptäckter och hopp.

Konstnärerna inspirerades av en rad olika Nobelpristagare, med tonvikt på prestationer som tar itu med klimatförändringar och arbetar för fred.

Genom att navigera mellan det mikroskopiska till det omätliga stora lyfter konstverket fram den inverkan som nobelpristagare har haft på vår förståelse av världen omkring oss. Med bakgrund av dagens situation av miljökris och geopolitik bjuder artisterna in publiken på en visuell resa med fred i centrum.

ATELIERS BK (Frankrike)

ATELIERS BK (Frankrike)

Les Ateliers BK är ett kreativt team baserat sedan 2012 i Paris, Lyon, Shanghai och Dubai.
Deras team består av illustratörer, animatörer, 3D-artister, musiker och ingenjörer – där alla delar en gemensam passion för innovativa kulturupplevelser.

Specialiserade på visuell upplevelsedesign, utformar de och skapar animerade shower och innehåll för scener, offentliga utrymmen, kulturella platser och evenemang.

ATELIERS BK (Frankrike)

ATELIERS BK (Frankrike)

Les Ateliers BK är ett kreativt team baserat sedan 2012 i Paris, Lyon, Shanghai och Dubai.
Deras team består av illustratörer, animatörer, 3D-artister, musiker och ingenjörer – där alla delar en gemensam passion för innovativa kulturupplevelser.

Specialiserade på visuell upplevelsedesign, utformar de och skapar animerade shower och innehåll för scener, offentliga utrymmen, kulturella platser och evenemang.