Konstverket Circadian Waves: Resonances är en ljud- och ljusinstallation inspirerad av Nobelprisbelönad forskning om våra kroppars inre, biologiska klockor.

Det mesta livet på jorden har en inre klocka, en rytm som följer de naturliga ljusförändringarna under dagen, även känd som den cirkadiska rytmen. Denna inre dygnsrytm justeras varje dag beroende på vår exponering av ljus och mörker.

Forskarna Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young, tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 ”för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”.

I vårt moderna, urbana samhälle blir himlen sällan helt mörk och stadsljuden pågår dygnet runt. Det gör att dygnsrytmen för människor, växter och djur inte längre styrs av naturens skiften av ljud och ljus.

Installationen Circadian Waves: Resonances låter besökaren uppleva skiften mellan ljus och mörker, ljud och tystnad mitt i stadsmiljön. Verket vill sätta oss i kontakt med våra kroppars inre, förlorade rytm.

NAVET (KTH, KMH, SKH & KONSTFACK) (SVERIGE)

Installationen är skapad i ett samarbete mellan de fyra Stockholms universiteten;
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), KMH (Kungliga Musikhögskolan), SKH (Stockholms Konstnärliga Högskola) och Konstfack (Högskolan för konst, konsthantverk och design), en del av det mångvetenskapliga forskningsnavet Navet Center KTH i samarbete med Scenkonstmuseet och Costanza Julia Banis SKH-finansierade konstnärliga forskningsprojekt Circadia, too loud and too bright.

Musikkompositörer:
Helena Linder Miñambres (KTH), Niklas Dahlquist (KMH) and Domantas Puras (KMH).

Studenter Konstfack:
Xing Liu, Anne Julia Ländle, Harshavardhan Pandian, Johanna Söderberg, Astrid Skagerström Lindau, Anna Gyllenklev, Anna Schweitz, Martina Lundkvist, Yuqing Tang, Rebecka Onarheim Jansson, Ivanna Kassandra Lora Pari and Wilda Wennelin Ströberg

Studenter KTH:
Lang Ning, Athul Krishna Avilissery Sureh, Olena Kondrashevska, Pegah Honarmand, Shikha Agrawal, Cristina Marciela Cornejo Meija, May Yee Chong, Qinging Gao, Sudipti Varadharajan, Caroline Alneskog, Israa Ashraf, Christofer Lee, Ashwin Ritesh Pherwani, Harsh Indurkar, Shongwei Sun, Valeria Corea, Inna Hakiki, Emil Johannes Rohde, Junda Dietze, Anatoli Tsaia, Nicolò Morello Benedetti, Hongjie Zhang and Veera Saastamoinen.

Professorer:
Costanza Julia Bani (SKH), Ines Bartl (KTH) Ute Besenecker (KTH), Roberto Bresin (KTH),
Hamid Eizadi (KTH), Johanna Enger (Konstfack), Kim Hedås (KMH) och Rodrigo Muro (KTH).

NAVET (KTH, KMH, SKH & KONSTFACK) (SVERIGE)

Installationen är skapad i ett samarbete mellan de fyra Stockholms universiteten;
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), KMH (Kungliga Musikhögskolan), SKH (Stockholms Konstnärliga Högskola) och Konstfack (Högskolan för konst, konsthantverk och design), en del av det mångvetenskapliga forskningsnavet Navet Center KTH i samarbete med Scenkonstmuseet och Costanza Julia Banis SKH-finansierade konstnärliga forskningsprojekt Circadia, too loud and too bright.

Musikkompositörer:
Helena Linder Miñambres (KTH), Niklas Dahlquist (KMH) and Domantas Puras (KMH).

Studenter Konstfack:
Xing Liu, Anne Julia Ländle, Harshavardhan Pandian, Johanna Söderberg, Astrid Skagerström Lindau, Anna Gyllenklev, Anna Schweitz, Martina Lundkvist, Yuqing Tang, Rebecka Onarheim Jansson, Ivanna Kassandra Lora Pari and Wilda Wennelin Ströberg

Studenter KTH:
Lang Ning, Athul Krishna Avilissery Sureh, Olena Kondrashevska, Pegah Honarmand, Shikha Agrawal, Cristina Marciela Cornejo Meija, May Yee Chong, Qinging Gao, Sudipti Varadharajan, Caroline Alneskog, Israa Ashraf, Christofer Lee, Ashwin Ritesh Pherwani, Harsh Indurkar, Shongwei Sun, Valeria Corea, Inna Hakiki, Emil Johannes Rohde, Junda Dietze, Anatoli Tsaia, Nicolò Morello Benedetti, Hongjie Zhang and Veera Saastamoinen.

Professorer:
Costanza Julia Bani (SKH), Ines Bartl (KTH) Ute Besenecker (KTH), Roberto Bresin (KTH),
Hamid Eizadi (KTH), Johanna Enger (Konstfack), Kim Hedås (KMH) och Rodrigo Muro (KTH).