Det interaktiva konstverket ”ACK, ACK, SPEGELNS RETROSPEKTION ” bjuder in besökarna att vara med och skapa en visuell loop.

”Ack, ack, spegelns retrospektion” skrev Alfred Nobel i en dikt som heter Ack, som direkt influerade Beierheimer att skapa detta konstverk som (i teorin) producerar en oändlig duplicering.

Dessutom är en ellips (punkt punkt punkt …) inkorporerad. Beroende på sammanhanget kan ellipser representera en ofullbordad tanke, en osäker fortsättning, en paus eller något som ska fortsätta. Detta leder tankarna till vetenskapsmän och författare som försöker fylla (…) luckorna med information.

Eva Beierheimer (Österrike)

Eva Beierheimer (Österrike)

Den österrikiska konstnären Eva Beierheimer har bott och arbetat i Sverige sedan 2007. Hon har studerat vid Akademie der Bildenden Künste i Wien, Islands Konstakademi och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Eva Beierheimer är intresserad av att skapa verk och installationer som är specifika för platsen och kontexten. Hon har ställt ut sina verk vid olika solo- och samlingsutställningar i Sverige, Österrike och runtom i Europa.

Eva Beierheimer (Österrike)

Eva Beierheimer (Österrike)

Den österrikiska konstnären Eva Beierheimer har bott och arbetat i Sverige sedan 2007. Hon har studerat vid Akademie der Bildenden Künste i Wien, Islands Konstakademi och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Eva Beierheimer är intresserad av att skapa verk och installationer som är specifika för platsen och kontexten. Hon har ställt ut sina verk vid olika solo- och samlingsutställningar i Sverige, Österrike och runtom i Europa.

Detta konstverk stöttas av