Om festivalens energiförbrukning

Nobel Week Lights är en kulturupplevelse som är gratis och tillgänglig för alla under årets mörkaste tid. I år känns det särskilt viktigt att vi sätter ljus på vetenskapen och kulturen med en anpassad och energisnål festival. Tack vare den Nobelprisbelönade LED-tekniken har installationerna en genomsnittlig effekt på endast 1 kW och förbrukar därmed mindre energi än många elektriska enheter vi använder i våra hem. Det verk som haft högst förbrukning tidigare år är Stadshuset. I år gör en ny teknisk lösning att energiförbrukningen minskar med hela 40 procent jämfört med föregående år vilket får stor effekt på den samlade energiförbrukningen. Under festivalens nio dagar uppskattas den totala energiförbrukningen till 4 100 kWh. Det är ett marginellt eluttag för en kulturupplevelse som förra året välkomnade 350 000 stockholmare. Om så många människor tittar på TV i sex minuter per person motsvarar det hela festivalens energiförbrukning under nio dagar.  

Genom att ge oss ut på en vinterpromenad i staden och dela en energisnål ljusupplevelse med familj och vänner kan vi tillsammans spara el som annars hade förbrukats i våra hem.  

Har du frågor om vår energiförbrukning? Hör av dig till oss på info@nobelweeklights.se