NOBEL PRIZE MUSEUM

Välkommen till
Nobel Week Lights Stockholm

Välkommen till

Nobel Week Lights Stockholm

NOBEL
WEEK
LIGHTS

En ljusfestival som tar plats i Stockholm den 2-10 december 2023

Nobel Week Lights är en ljusfestival som tar plats i Stockholm under Nobelveckan i december och är gratis att besöka.

Nobelpristagare och deras upptäckter inspirerar en mängd olika ljusinstallationer och bjuder in besökarna att utforska staden och den urbana miljön med nya ögon. Konstverken uppmuntrar till nya insikter om Nobelpristagares forskning, liv och upptäckter.